Kursvillkor:

 

Eleven accepterar att anmälan till kursen är bindande enligt paragraf (2005:59).

Inbetalning av anmälningsavgiften på 1000:- ska ske enligt - se anmälningsdatum/villkor under fliken kursstarter.

Först när anmälningsavgiften är betald är din plats säkrad.

 

Resterande betalning av kursavgiften skall vara H O E Nail and Beauty tillhanda senast 10 dagar före kursstart, om ej annan

överenskommelse avtalats. Inbetalningen görs till PG.NR 52 54 88-3

 

Likvid skall vara H O E Nail and Beauty tillhanda inom angiven tid, i annat fall riskerar eleven att mista sin kursplats.

Anmälningsavgift återbetalas ej.

 

Anmälan

Anmälan skall ske antingen på telefon 070-771 68 95 och bekräftas på sms eller till vår mailadress info@houseofeuphoria.se.

Anmälningen är giltig och bindande när deltagaren skickat sina uppgifter på antingen sms eller mail och fått sin bekräftelse.

 

Anmälningsvillkor

När du anmäler dig till våra kurser accepterar du våra anmälningsvillkor. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi

konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande. Du är bunden till avtalet även om du inte har läst

villkoren.

Vid anmälan till kurs som startar inom 30 dagar efter anmälningstillfället skall särskild överenskommelse ingås mellan

H O E Nail and Beauty och kursdeltagaren beträffande avanmälning och betalningsdatum.

 

Kursstart och kallelse

Datum för kursstart meddelas och bekräftas på telefon/sms/mail.

 

Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan enligt nedanstående

villkor. Om du avanmäler dig när tiden för ångerrätten löpt ut, har vi rätt att ta ut avgifter enligt nedan.

 

Om din avanmälan gäller Nagelterapeututbildning/Fransförlängningsutbildningen:

• Vid avanmälan senast 30 dagar före kursstart debiteras motsvarande anmälningsavgiftens belopp.

• Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart, debiteras en avgift motsvarande halva kursavgiften med

avdrag för kursmaterial.

• Vid avanmälan mindre än 14 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften, med avdrag för kursmaterial.

Om kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/kursdag eller uteblir utan att meddela oss, har du

accepterat att avstå från ångerrätten, varvid ingen återbetalning sker.

 

Om din avanmälan gäller någon av våra Prova-på-utbildningar:

• Vid avanmälan senare än 10 dagar före kurstillfället, debiteras anmälningsavgiften på 1000:-

• Om avanmälan senare än 3 dagar gällande en prova-på-utbildning debiteras hela kursavgiften på 30 00:-.

•Om kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/kursdag eller uteblir utan att meddela oss, har du

accepterat att avstå från ångerrätten, varvid ingen återbetalning sker.

 

Avanmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande, därför skall du avboka din anmälan enligt nedan:

• Meddelande om avbokning skall lämnas skriftligen på antingen sms/mail och fått tillbaka en bekräftelse på detta så att skolan sett detta.

 

• Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.

 

• Avbokar du kursen enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften, exkl anmälningsavgiften.

Anmälningsavgiften kan hållas kursdeltagaren tillgodo för ett senare kurstillfälle inom ett år.

 

Studieavbrott pga sjukdom

Om du avbryter en kurs på grund av ett varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan

jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats.

Anmälningsavgiften återbetalas ej.

 

Övriga villkor

- Eleven accepterar att det som ingår i kursavgiften är följande:

Lärarledda lektioner och kompendium för kursen.

Kursmaterial (köpes separat på skolan)

Examination bokas när man uppfyllt sina krav med förutsättnng att underlag finns för att eleven har tagit till sig utbildningen.

Diplom fås av läraren vid godkännt teoretisk och praktiskt provresultat.

Beslutet är slutgiltigt och går ej att överklaga.

 

Kostnader från elevens sida betalas ej av H O E Nail and Beauty.

 

- H O E Nail and Beauty förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in en kurs, exempelvis gäller detta då skolan har för få

anmälda till en kursperiod (under 3 anmälda elever). Under dessa omständigheter kommer ett nytt kursdatum i första

hand att erbjudas. Skulle detta ej vara möjligt så återbetalas 100 % av inbetalda avgifter.

 

- Eventuella försäkringar och liknande som behövs i samband med kursperioden ombesörjs av eleven själv.

 

- Vid Strejk, katastrof eller annan s.k. force‐majeure förbehåller sig H O E nail and Beauty rätten att bryta avtalet

med eleven. Skulle detta inträffa återbetalas den tid av inbetalda avgifter som återstår.

 

- H O E Nail and Beauty tar ej ansvar för eventuella tryckfel/fel som eleven tillhandahållet från material eller på webbsida.

 

- Dessa allmänna villkor har uppdaterats i Januari 2017 av H O E Nail and Beauty, som även äger rätt att ändra och/eller

revidera dem samt beslutar om deras närmare tillämpning.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved